Таны хүсэлт амжилттай илгээгдлээ

Зөвлөмж

 • Бичиг баримтын форматууд зөвхөн PNG, JPEG, JPG эсвэл PDF байх.
 • Албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэд нь техникийн нөхцөл авахад дараах бичиг баримтыг бүрдүүлсэн байна.
  • Техникийн нөхцөл олгохыг хүссэн албан бичиг (аж ахуйн нэгж, байгууллага)
  • Техникийн нөхцөл олгохыг хүссэн өргөдөл (иргэд)
  • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар (иргэд)
  • Газрын гэрчилгээний хуулбар (иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллага)
  • Газрын кадастрын зураг (иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллага)
  • Хэрэглэх дулааны эрчим хүчний тооцоо (иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллага)
  • Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ хавсаргах (аж ахуйн нэгж, байгууллага)
  • Объектын зураглал (аж ахуйн нэгж, байгууллага)
  • Үл хөдлөхийн гэрчилгэний хуулбар ( иргэд )
  • Дулаан холбох объектын дулааны алдагдалын тооцоолол
  • Багийн засаг даргын тодорхойлолт ( иргэд )
  • Төлбөр хийсэн баримт
 • Шинэчлэгдэн батлагдсан Монгол Улсын Засгын Газрын 2020 оны 03 сарын 18-ны өдрийн 97-р тогтоолын 2 дугаар хавсралт "ДУЛААНЫ ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭРЭГЛЭХ ДҮРЭМ"-тэй энд дарж танилцана уу.
 • Халаалтын ачааллыг Гкал/цаг-руу шилжүүлэх.
 • Та цахим системд асуулгын дагуу мэдээллээ үнэн зөв бүртгүүлнэ үү.
 • Цахим бүртгэлд бүртгүүлсэн хүсэлтийг Техникийн нөхцөл хариуцсан инженерүүд хүлээн авч мэдээллийн үнэн зөв байдлыг холбогдох байгууллагаас тодруулна.
Техникийн нөхцөл авах хүсэлт
Нэрээ оруулна уу
Хаягаа оруулна уу
Утасны дугаараа оруулна уу
Нэрээ оруулна уу
Хаягаа оруулна уу
Утасны дугаараа оруулна уу
Нэрээ оруулна уу
Хаягаа оруулна уу
Нэрээ оруулна уу
Хаягаа оруулна уу
Хийцийн мэдээллээ оруулна уу
Давхрын тоогоо оруулна уу
Хугацаагаа сонгоно уу
Эхлэх хугацаагаа сонгоно уу
Дуусах хугацаагаа сонгоно уу
Гкал/цаг
Хэмжээгээ оруулна уу
Гкал/цаг
Хэмжээгээ оруулна уу
Гкал/цаг
Хэмжээгээ оруулна уу
Гкал/цаг
Хэмжээгээ оруулна уу
М²
Хэмжээгээ оруулна уу
М³
Хэмжээгээ оруулна уу
кг/см
Хэмжээгээ оруулна уу
Дугаараа оруулна уу
Он сараа оруулна уу
Файлаа оруулна уу
Файлаа оруулна уу
Файлаа оруулна уу
Файлаа оруулна уу
Файлаа оруулна уу
Файлаа оруулна уу
Файлаа оруулна уу
Файлаа оруулна уу
Файлаа оруулна уу
Файлаа оруулна уу
Файлаа оруулна уу
Файлаа оруулна уу