Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу

Үйл явдал

Төвийн бүсийн эрчим нэгдсэн системтэй боллоо

2019-03-17 1710 IT

“Даланзадгадын ДЦС” ТӨХК нь ТӨВИЙН БҮСИЙН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ НЭГДСЭН СИСТЕМТЭЙ зэрэгцээ ажиллагаанд холбогдох 72 цагийн туршилтын ажил амжилттай хийгдэж өнөөдөр 16:57 мин дууслаа. ТБЭХНСистемтэй зэрэгцээ ажиллагаанд холбогдох техникийн бүх нөхцөл 100% хангагдаж 10-р сарын 01-нээс эхлэн зэрэгцээ ажиллагаанд холбогдон ажиллахаар боллоо.