Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу

Үнэ тариф

ДУЛААНЫ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ҮНЭ ТАРИФ

2022-11-22 3836 IT

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2022 оны 10 дугаар сарын 28 ны өдрийн Дугаар 521 тоот тогтоолоор дулааны эрчим хүчний үнэ тарифыг Төсвийн байгууллагад 2023 оны 01 дүгээр сарын 01 ний өдрөөс, аж ахуйн нэгж байгууллагад 2022 оны 11 дүгээр сарын 22 ны өдрөөс эхлэн мөрдөж ажиллаж байна.

Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллага болон айл өрхөд борлуулах дулааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:

Ангилал Хэмжих нэгж Тариф /НӨАТ-гүй/
1 Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагын халаалт Төг/м3 1230.00
2 Хэмжүүрээр тооцох дулаан Төг/Гкал 111,702.3
Төг/ГДж 26,679.00
3 Орон сууцны халаалт Төг/м2 506.00
4 Ахуйн хэрэглээний халаасан ус халаасан дулаан (хүний тоогоор) Төг/хүн 1,870.00
5 Ахуйн хэрэглээний дулааны эрчим хүчний үйлчилгээний тариф
5.1 40 м2 ба түүнээс бага талбайтай айл өрх төг/сар 3,300.00
5.2 40м2 -аас дээш 80 м2 хүртэл талбайтай айл өрх төг/сар 5,500.00
5.3 80 м2 ба түүнээс их талбайтай айл өрх төг/сар 11,000.00