Амжилттай илгээгдлэй! Баярллаа
Амжилтгүй боллоо. Дахин оролднл уу

Дүрэм журам

Эрчим хүчний салбарын төрийн өмчит байгууллагын ажилтны ёс зүйн дүрэм

2023-02-08 199 IT

Ёс зүйн дүрэм батлах тухай